Tudpam Logo
Mustafa Furkan Durmaz

Hakkımızda

Türk Dış Politikası Araştırma Merkezi – TUDPAM, genç ve dinamik bir yapıya sahip araştırma merkezidir. TUDPAM, alanında uzman kişiler ve gönüllü katılımcılarla birlikte Türkiye’nin dış politika serüveninde yer almayı, problemleri tespit etmeyi, sorunlara yönelik çözüm önerileri sunmayı ve bu bağlamda akademik çalışmalar üretmeyi hedeflemektedir. Bu minvalde amacımız, Türkiye’nin dış politikası hakkında yeni perspektifler sunarak ulusal ve uluslararası düzeyde bilinirlik kazanmaktır. Genç neslin enerjisi ve taze bakış açısıyla, araştırmalarımızı, analizlerimizi, raporlarımızı paydaşlarımızla etkileşime geçerek ve çeşitli platformlarda sunarak katkı sağlamayı hedeflemekteyiz.

Türkiye’nin dış politikası incelenirken Türkiye Cumhuriyeti’nin geçmişten günümüze, aldığı ve alacağı tüm kararları, küresel konjonktürdeki etkilerini, bölgesel olayları birey, devlet, sistem bazında araştırmak ve raporlar halinde ilgili kurum ve kuruluşlara iletmek TUDPAM için nihai bir amaç olarak belirlenmiştir.

TUDPAM; Türkiye Cumhuriyeti’nin var olduğu her coğrafyada, akademik bağlamda ulusal çıkarlarını korumak için, gelişen olayları Türkiye’nin lehine, çözüm odaklı ve pragmatist bir bakış açısıyla ele almayı hedeflemektedir.

Webinara
Kayıt Ol !

Son 2 Gün