Yazım Kılavuzu

Türk Dış Politikası Araştırma Merkezi-TUDPAM
Yazım Kılavuzu

  • Yazının genel argümanı veya ana fikir ilk paragrafta okuyucuya kısaca verilmeli (bir-iki cümleyle). Okuyucu yazının ortalarında yazının argümanıyla ilk defa karşılaşmamalı. Daha başlarken ne okuyacağını bilerek okuyacak böylelikle. Yazının orta kısımlarında argüman/ana fikir istenildiği gibi detaylandırılır.
  • Genellikle güncel olay ve haberlere yönelik yazı yazıldığından o olayın denk düştüğü ve okuyucuyu aydınlatacak akademik kavram kullanmak yararlı olur (örn. uluslararası sistem, güvenlik ikilemi, kültürel iktidar vb.).
  • Yazıyı çok fazla boğmayacak şekilde ve gerektiği yerde doğrudan doğruya literatüre referans vermenizi de teşvik ediyoruz (örn. “James Fearon, Rationalist Explanations for War makalesinde …”).
  • Analiz yazarken mümkün olduğunca kaynak belirtilmeli.
  • Herhangi bir güncel olayın tarihsel arka planı uzatılmamalı. En fazla birkaç cümleyle anlatılmalı.
  • “Yapılmıştır, edilmiştir” “yapılmaktadır, etmiştir, edilmektedir” gibi kullanımlar daha az tercih edilmeli. Bunun yerine “yaptı, yapıldı” “yapıyor, yapılıyor, etti, ediliyor” gibi kullanımlara yer verilmeli. Olabildiğince az “-dir, -dır, -tir, -tır” çatısı kullanılmalı.
  • Yazının içinde alt başlıklar kullanılmalı. Okuyucu zihni yazıyı böylelikle parçalara ayıracaktır. Bu da okunurluğu kolaylaştırır.
  • Yazılar 12 punto, 1.5 satır aralığı ve Times New Roman olacak şekilde Word formatında gönderilmeli ve yazı içerisinde yazarın isim, soyisim ve kurum ile bölüm bilgisi yer almalıdır.

Webinara
Kayıt Ol !

Son 2 Gün