Hüseyin Yeltin

Hüseyin Yeltin

Hüseyin YELTİN

TUDPAM Başkanı

ÖZGEÇMİŞ

Adı ve Soyadı : Hüseyin YELTİN

Doğum Tarihi : 14/04/1989

Doğum Yeri: Eskişehir

Akademik Unvanı: Doktorant (tez aşaması)

E-posta: huseyinyeltin@gmail.com

Bildiği Yabancı Diller: İngilizce

Uzmanlık Alanı: Türk Dış Politikası, Bölgesel Çalışmalar, Uluslararası Siyaset, Güvenlik Çalışmaları.

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl
Lisans Uluslararası İlişkiler Sakarya Üniversitesi 2007-2012
Y. Lisans Uluslararası İlişkiler / Uluslararası İlişkiler ABD Sakarya Üniversitesi 2012-2019
Doktora Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ABD Anadolu Üniversitesi 2020-… (devam ediyor / tez aşaması)

Aldığı Sertifikalar:

 • Sakarya Üniversitesi- Ortadoğu’da Siyaset ve Toplum Kongresi (9-11 Ekim 2012)
 • Sakarya Üniversitesi- Blue Black Sea International Congress (15-17 Ekim 2012)
 • Sakarya Üniversitesi- Kadın, Kriz ve Kritik (28-29 Kasım 2012)
 • İlmi Etüdler Derneği- II. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi (6-8 Mayıs 2013)
 • International Peace Research Association (IPRA)- Barış Konferansı (10-15 Ağustos 2014)

 Ödüller:

 • 10. Feta Medeniyeti-Yılın Girişimci Fetası Ödülü (28 Aralık 2014)

ESERLER

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

 • Yeltin, H. & Kaşlılar, M. M. (2023). “Rusya-Japonya İlişkilerinde Kuril Adaları Sorunu”. Uluslararası Eşitlik Politikası Dergisi. 3(1). 78-98.
 • Hatap, F. & Yeltin, H. (2022). “Göçün Güvenlikleştirilmesi Bağlamında Avrupa Birliği’nin Belarus Göçmen Krizine Yaklaşımı”. Uluslararası Eşitlik Politikası Dergisi. 2(1). 99-117.
 • Ortakavak, Z. & Yeltin, H. (2022). “Askeri Operasyonların Bölgesel Nüfus Hareketlerine Etkisi Üzerine Mekânsal Bir İnceleme: Barış Pınarı Harekâtı Örneği”. Bölgesel Araştırmalar Dergisi. 6(1). 327-365.
 • Yeltin, H. (2021). “Türkiye ve S-400 Hava Savunma Sistemleri: Türkiye-ABD-Rusya İlişkilerindeki Yeri”. Anadolu Strateji Dergisi. 3(1). 65-78.
 • Yeltin, H. (2021). “Neoklasik Realizm Bağlamında Türkiye-Rusya İlişkileri ve Ara Değişkenlerin Rolü: Andrey Karlov Suikasti”. International Journal of Economics Administrative and Social Sciences. 4(1). 37-57.
 • Yeltin, H. (2021). “Türkiye-İsrail İlişkilerinde Son Dönem Krizleri: Türk Muhalefetinin ve Kamuoyunun Yaklaşımı”. Artuklu Kaime Uluslararası İktisadi ve İdari Araştırmalar Dergisi. 4(1). 1-33.
 • Yeltin, H. (2018). “Türkiye’nin Suriye Krizine Karşı Güvenlik Arayışlarına Bir Örnek: Fırat Kalkanı Harekâtı”. Econder International Academic Journal. 2(2). 200-2014.
 • Yeltin, H. & Işık, K. (2017). “Rekabetten İşbirliğine Giden Süreçte Türkiye-Rusya İlişkilerinde Bir Test: Suriye Krizi”. Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi. 3(3). 39-50.

Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler:

 • Yeltin, H.(2023).Türkiye-Sudan İlişkilerindeki Temel Dinamikler ve Son Dönem İkili İlişkiler. H. Çomak, Burak Şakir Şeker & Mehmet Şahin (Ed.). Afrika Jeopolitiği. Nobel Akademik Yayıncılık. 81-95.
 • Yeltin, H. (2023). “Cumhuriyet’in 100. Yılında Nasıl Bir Dış Politika”. Ozan Örmeci & Eren Alper Yılmaz (ed.). Cumhuriyet’in 100. Yılında Nasıl Bir Dış Politika. Nobel Akademik Yayıncılık. 135-142.
 • Yeltin, H. (2022). “Türkiye’nin Sınır Güvenliğini Sağlama Hamlesi: Bahar Kalkanı Harekatı”. Cihad İslam Yılmaz (ed.). Küresel Çağda Güvenlik, Terörizm, Göç ve Diaspora. Ekin Yayınevi. 181-203.

Diğer yayınlar:

Akademik Görevler:

 • Türk Dış Politikası Araştırma Merkezi – TUDPAM Kurucu Başkanı
 • Politik Stratejiler Araştırma Merkezi – POLSAM Dış Politikalardan Sorumlu YK Üyesi
 • Uluslararası Ekonomik Sosyal Siyasal ve Stratejik Araştırma Merkezi – ULESAM Yönetim Kurulu Üyesi
 • Anadolu Strateji Dergisi – Editör
 • Uluslararası Eşitlik Politikası Dergisi – Alan Editörü

Yazılan Tezler:

 • Neoklasik Realizm Bağlamında Son Dönem Türkiye-Rusya İlişkileri (2019 – Yüksek Lisans)
 • Türkiye-Uluslararası Ceza Mahkemesi İlişkisi: Neoklasik Realizm Bağlamında Değerlendirme (Doktora – Devam Ediyor)

İletişim Profilleri:

Webinara
Kayıt Ol !

Son 2 Gün